About

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Τίποτα δεν γίνεται χωρίς συλλογική προσπάθεια

Τίποτα δεν γίνεται χωρίς συλλογική προσπάθεια. Μετά από πρόταση που κατέθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Οκτωβρίου (πρόγραμμα αλιεία του ΥΠΠΑΤ συνχρηματοδοτούμενο απο τη Ε.Ε.) για την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Στομίου, τελείωσε ουσιαστικά το πρώτο γραφείο-κρατικό στάδιο με την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου το οποίο και ευχαριστώ.


Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Καύσιμα χειμωνιάτικα στο δημοτικό κάμπικ Στομίου !!!

ΑΔΑ: ΩΥΠΨΟΕΕ8-Σ0Μ - Απόφ 59/2017 Προέδρου για την προμηθεια καυσιμων και λιπαντικών 1000 ευρώ στον Σελήνη Νίκο ....Μήνα Δεκέμβριο του 2017

Πριν χρόνια με δικές μας προσπάθειες κόψαμε μια κακιά συνήθεια ανθρώπων που έκαναν χειμερινές διακοπές στο κάμπικ Στομίου με τις ευλογίες του Γκουντάρα . .Ανοιχτό το κρατούσαν οι δημοτικοί άρχοντες το κάμπιγκ και πήγαιναν κολλητοί τους και έβαζαν τα αερόθερμα και τα καλοριφέρ στο φούλ και περνούσαν τον χειμώνα με τζάμπα νερό και ρεύμα.Τώρα μάλλον συνεχίζουν τις παλιες συνήθειες και ο δήμαρχος τους προμηθεύει και πετρέλαιο γιατί χρειάζονται και ζεστό νερό!!..Οι τοπικοί άρχοντες ας δικαιολογήσουν τις προμήθειες στο καταχείμωνο!!!!

Με εκτίμηση,
KALAGIAS | kalgrigoris@gmail.com

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δήμος Αγιάς Ν.Λάρισας: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για την οικονομική ενίσχυση
Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγιάς καλεί τους πολίτες, των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τις πρόσφατες πλημμύρες είτε οι επιχειρήσεις είτε τα σπίτια, να καταθέσουν μια σειρά από δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσής τους.
Αναλυτικά, σε ότι αφορά τις πληγείσες επιχειρήσεις καλούνται οι πολίτες «εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 να καταθέσουν στον Δήμο ΑΓΙΑΣ, (στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα ή ΚΕΠ) φάκελο λόγω των πλημμυρών που προκληθήκαν στους Δήμους σας από την 15η μέχρι την 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ με τα εξής δικαιολογητικά - Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
- Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης
- Δηλώσεις ΦΠΑ
- Απογραφή προηγούμενου έτους.
- Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές.
- Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση την οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και αν πρόκειται για μερική ή ολική καταστροφή.
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης, μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη ασφάλισης της επιχείρησης..
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 κάθε επιχείρησης, όπου θα αναγράφεται η συνολική ζημιά της με βάση τα ανωτέρω τιμολόγια ανά κατηγορία (ιδιοκτήτες κατά πλήρη κυριότητα κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα)».
Επίσης, σε ότι αφορά τους πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές στην ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ τους (ιδιοκτησία ή ενοικιασμένη) από την έντονη βροχόπτωση στις 15-17/11/2017 θα πρέπει να προσέλθουν στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα ή ΚΕΠ, (ώρες 08:00-14:00) και να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 1-12-2017:
1. Αίτηση (έντυπο από το δήμο)
2. Υπεύθυνη δήλωση (έντυπο από το δήμο)
3. Ε1 Φορολογικού έτους 2017 & Ε9
4. Λογαριασμό ΔΕΗ ακινήτου
5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης)
8. Ένορκη Βεβαίωση (αν ο δικαιούχος φιλοξενείται και η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια και δεν αποδεικνύεται διαφορετικά)
9. Λογαριασμός τραπέζης IBAN με πρώτο όνομα τον αιτούντα
10. Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως από άλλον)
11. Φωτογραφίες (εφόσον δεν έχουν κατατεθεί με το πρώτο αίτημα του δικαιούχου)
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κλπ, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

ΚΕΠ ΑΓΙΑΣ: 2494024524,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ: 2494350115 (Αρμόδια κα. Ορφανουδάκη),

ΚΕΠ ΒΕΛΙΚΑΣ: 2494051604,

ΚΕΠ ΟΜΟΛΙΟΥ: 2495094163,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΜΙΟΥ: 2495350214 (Αρμόδιος κος Αθανασούλας),

ΚΕΠ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ: 2494350312

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: «Πρόσκληση σε 15η/2017 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013)

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Τρίτη 28 η Νοεμβρίου 2017, ώρα 18:00 (6:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της :
Θέμα 1ο: Επανεξέταση αιτήματος ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου με ακίνητο Κων/νου Χαλούλη. Καθορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας των προς ανταλλαγή ακινήτων. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 2ο: Εξέταση αίτησης των: α) Ευθυμίου Χαρίκλεια σύζυγος Σταύρου β) Ευθυμίου Γεωργίας τουΣταύρου γ) Μπλέτσα Αντωνία συζ. Στεφάνου περί τροποποίησης πωλητήριο συμβολαίου κοινοτικής έκτασης στην θέση «Λυγαριά» Σωτηρίτσας. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για την απαγόρευση βοσκής στο Δημόσιο Δάσος Μαυροβουνίου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
Θέμα 4ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ.160/2017 (ΑΔΑ: 6Γ4ΖΩ6Ι-ΓΟ0) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση ή μη εξέτασης των αιτημάτων των Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισμών της Δ.Ε. Ευρυμενών για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 3α,7β, 4β,και 3γ του δημοτικού δάσους Στομίου του Δήμου Αγιάς». (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
Θέμα 5ο: Έγκριση 3ης Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2017 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της πράξης:«Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου». (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
Θέμα 7ο: Έγκριση προσωρινής άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στη Σταυλική Εγκατάσταση (Πτηνοτροφείο) – Σφαγείο, στο πρόσωπο ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μίχου του Γεωργίου. (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό τηςΔιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
Θέμα 8ο: Έγκριση προσωρινής άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο συνεργείο επισκευής και
συντήρησης επιβατικών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων επί της Κοινοτικής Οδού Αετόλοφου – Αγιάς στο πρόσωπο ιδιοκτησίας Ηλία Πετρούλη του Σπύρου. (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
Θέμα 9ο: Εξέταση αιτήματος Κόκκαλη Χρήστου του Ευαγγέλου για διαγραφή ποσού από τους
Χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 10ο: Εξέταση αιτήματος Μαγαλιού Χριστίνας και Μανώλη Αικατερίνης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 11ο: Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς και Λακέρειας.
(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 12ο: Εξέταση αιτήματος ΔΕΥΑ για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον Δήμο Αγιάς καιδιαγραφή προσαυξήσεων. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 13ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 34.570,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών γιαλειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ’ κατανομή 2017). (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος ΤμήματοςΟικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 14ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 124.950,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από την 7η, 8η, 9η, 10η, 11ηκαι 12η κατανομή κάλυψης έργων & επενδυτικώνδραστηριοτήτων. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 15ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 180.000,00€ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 16ο: Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και της 10ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών). ημερήσιας διάταξη:Ενημέρωση για τα πλυμμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που επηρέασαν και περιοχές του Δήμου Αγιάς. (Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος – Δημήτριος  Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας).

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Δικαιολογητικά για την οικονομική ενίσχυση

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγιάς καλεί τους πολίτες, των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τις
πρόσφατες πλημμύρες είτε οι επιχειρήσεις είτε τα σπίτια, να καταθέσουν μια σειρά από δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσής τους.Αναλυτικά, σε ότι αφορά τις πληγείσες επιχειρήσεις καλούνται οι πολίτες «εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 να καταθέσουν στον Δήμο ΑΓΙΑΣ, (στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα ή ΚΕΠ) φάκελο λόγω των πλημμυρών που προκληθήκαν στους Δήμους σας από την 15η μέχρι την 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ με τα εξής δικαιολογητικά :

-          Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

-          Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης

-          Δηλώσεις ΦΠΑ

-          Απογραφή προηγούμενου έτους.

-          Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές.

-          Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση την οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και αν πρόκειται για μερική ή ολική καταστροφή.

-          Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης, μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη ασφάλισης της επιχείρησης..

-          Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 κάθε επιχείρησης, όπου θα αναγράφεται η συνολική ζημιά της με βάση τα ανωτέρω τιμολόγια ανά κατηγορία (ιδιοκτήτες κατά πλήρη κυριότητα κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα)».

Επίσης, σε ότι αφορά τους πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές στην ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ τους (ιδιοκτησία ή ενοικιασμένη) από την έντονη βροχόπτωση στις 15-17/11/2017 θα πρέπει να προσέλθουν στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα ή ΚΕΠ, (ώρες 08:00-14:00) και να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 1-12-2017:

1.    Αίτηση (έντυπο από το δήμο)

2.   Υπεύθυνη δήλωση (έντυπο από το δήμο)

3.   Ε1 Φορολογικού έτους 2017 & Ε9

4.   Λογαριασμό ΔΕΗ ακινήτου

5.   Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

6.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.   Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης)

8.   Ένορκη Βεβαίωση (αν ο δικαιούχος φιλοξενείται και η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια και δεν αποδεικνύεται διαφορετικά)

9.   Λογαριασμός τραπέζης IBAN με πρώτο όνομα τον αιτούντα

10.  Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως από άλλον)

11.  Φωτογραφίες (εφόσον δεν έχουν κατατεθεί με το πρώτο αίτημα του δικαιούχου)

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κλπ, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Τηλέφωνα   Επικοινωνίας

ΚΕΠ ΑΓΙΑΣ: 2494024524,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ: 2494350115 (Αρμόδια κα. Ορφανουδάκη),

ΚΕΠ ΒΕΛΙΚΑΣ: 2494051604,

ΚΕΠ ΟΜΟΛΙΟΥ: 2495094163,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΜΙΟΥ: 2495350214 (Αρμόδιος κος Αθανασούλας),

ΚΕΠ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ: 2494350312

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει ότι, όσοι κτηνοτρόφοι του Ν. Λάρισας ή φορείς έχουν αιτήματα για διόρθωση τυχόν
σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, για κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, για μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης, κλπ, μπορούν να απευθύνονται στη γεωτεχνική υπηρεσία του Δήμου στον οποίο βρίσκεται η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση ή στην ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, γραφείο Α.1.1. αρμόδια κ. Δέσποινα Κιτσικούδη τηλ.:2413511136), έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλοντας αίτηση-ένσταση, εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1332/93570/23-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2848/Β΄/7-9-2016), ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.4351/2015).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΟΤΗ

Αναδημοσίευση
Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Πως αγαπάς τον τόπο σου.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την τοπική αυτοδιοίκηση, συζητείται δε ότι δεν μπορούν να
προχωρήσουν βασικές δομές διότι δεν υπάρχουν χρήματα. Πάντα υπάρχουν λύσεις και μάλιστα υλοποιήσιμες, αρκεί να ξέρεις που πρέπει να απευθυνθείς και πως.
Στη τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Αγιάς κατατεθήκαν οι παρακάτω προτάσεις από το Δώτιο Πεδίο με εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου Αθανάσιου Ι. Ολύμπιου.

1.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ2.1του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
ΜΕΤΡΟ 3.1.23άρθρο 43 παρ. 1 και 3Πίνακας
1ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ΚΩΔ. 19 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)ΚΩΔ. 03ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ:(3.1.23)
Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια –Επενδύσεις για βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια• κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων)ΚΩΔ.09ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
2.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ
Περιεχόμενο
Περιεχόμενο της πρόσκλησης είναι τα έργα που αφορούν σε επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Στόχοι:
2. Η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά
3. Εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ
2. Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την άσφαλτο – τσιμεντόστρωση.
Οι δράσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Οι προτεινόμενες πράξεις θα αφορούν κατασκευή έργου πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση που εκτός από την υποχρεωτική τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση θα αφορούν υλοποίηση σε εκτός σχεδίου περιοχή, θα προβλέπονται στον σχετικό δημοτικό σχεδιασμό, ενώ δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, και δεν θα αφορούν στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Κάθε πράξη θα αναφέρεται σε μία (1) αγροτική οδό.
3.Ποσοστό Επιδότησης 75% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSME
«Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME«Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός»Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός» έχει ως στόχο την υποστήριξη του τομέα του Τουρισμού, το οποίο θα εστιάζει στην καινοτομία και τον πολιτισμό. Κύριος σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη δημιουργίας, ανάπτυξης και αναβάθμισης εταιρειών του τουριστικού τομέα μέσω θερμοκοιτίδων οι οποίες θα ενσωματώνουν δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογική, επιστημονική ή άλλη σχετική εξειδίκευση.
4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
URBACTIII: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Δίκτυα Μεταφοράς Για τους Δήμους ολης της χώρας, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Προθεσμία 10/01/2018Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να
αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα
σήμερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και άσκηση αστικής
πολιτικής στην Ευρώπη. Πρου/μος απο 80.000€ -600.000€
Πορευόμαστε με γνώμονα το γενικό συμφέρον και την προσφορά στο πολίτη.Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικος Σύμβουλος

 
πως φτιαχνω blog